Välkommen – Tervetuloa

Personlig och kundinriktad service!

Bygg Ale började som en mans företag år 2006. Därefter växte företaget med ytterligare fyra anställda och en stor hall på Skåldö nära Ekenäs. För oss är det viktigt att ha kunden i fokus och att genomföra projekterna med noggrannhet och enligt kundens önskemål. En när kontakt med kunden hjälper oss att nå den slutresultat vår kund har förväntat sig.

Yksilöllinen ja asiakaslähtökohtainen palvelu!

Bygg Ale perustettiin vuonna 2006, jolloin yritys toimi yhden miehen toiminimenä. Nykyään meillä on neljä työntekijää ja halli Skåldössä, joka sijaitsee lähellä Tammisaarea.
Asiakkaiden pitäminen keskipiteessä on meille tärkeää. Jokainen projekti hoidetaan huolella ja asiakkaiden toivomuksien mukaan. Haluamme luoda hyvän yhteyden asiakkaisiimme heti alusta alkaen, jotta lopputulos on sitä mitä asiakkaamme halusivat.

 

Kolla in våra olika projekt HÄR!
Katso meidän eri projektit TÄÄLTÄ!

Remont – Remontti

 

Före remonten – Ennen remonttia
Efter remonten – Remontin jälkeen

Remont av fasaden, fönstren och förnying av taket
Julkisivun remontti, uudet ikkunat ja katon uusiminen.

 

Före remonten – Ennen remonttia

Fasaden och stommen förnyades.
Julkisivu ja kantava runko uudistettu.

Nybygge – Uudisrakennus

Husets väggar byggs i hallen som finns på Skåldö. Delarna monteras på plats och ställe, för att förhindra fuktskador.

Talon julkisivut rakennamme hallissamme, joka sijaitsee Skåldöllä. Talon osat kasataan paikan päällä, jolloin vesivahinkoriski on pieni.

Baggö Marinan, det största projektet vi utfört, 1425 m2
Baggö Marina, suurin projektimme, jonka olemme suorittaneet, 1425 m2.

Nybygge på Älgö. Kastelli pakethus på ca 105 m2
Uudisrakennus Älgöllä. Kastellin pakettitalo, jossa noin 105 m2.

Jussarös bastu som planerades tillsammans med kunden.
Jussarölla sijaitseva sauna, joka suunniteltiin yhdessä asiakkaan kanssa.

Bryggor – Laiturit

Denna fasta bryggan byggdes vintern 2018 på Byholmen.
Tämä kiinteälaituri rakennettiin talvella 2018 Byholmenille.

 

Bryggan på bilden finns i Porkkala och är byggd 2015.
Kuvan laituri sijaitsee Porkkalassa ja on rakennettu 2015.

Fast brygga med trappor upp till bastun. Byggd vår vintern 2019
Kiinteä laituri, jossa portaat saunaan asti. Rakennettu talvella 2019.

Båthus – Venevaja

Under årens lopp har vi byggt fyra olika båthus. Alla båthus som byggs är unika och byggs enligt kundens önskemål.

Olemme rakentaneet vuosien saatossa neljä venevajaa. Kaikki venevajamme ovat omalaatuisia ja asiakkaidemme tarpeiden mukaan rakennettuja.

Renovering av ett båthus i Ekenäs skärdgård.
Venevajan kunnostus Tammisaaren saaristossa.

Bygge av båthus i Borgå skärgård
Venevajan rakennus Porvoon saaristossa